Instalacje zewnętrzne to zespół instalacji budowlanych na zewnątrz  budynku, dotyczące  takich mediów jak: woda, powietrze i gaz.

Oferujemy wykonanie dokumentacji projektowej instalacji zewnętrznych z branży sanitarnej w poniższym zakresie:

  • instalacja wodociągowa,
  • instalacja kanalizacji sanitarnej,
  • instalacja kanalizacji deszczowej,
  • instalacja gazowa.

 

Każdy projekt dostosowujemy do rzeczywistych oczekiwań Inwestora, jego możliwości finansowych oraz warunków miejscowych usytuowania inwestycji.

 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Dane kontaktowe
Nomogram
Gerard Spodniewski
Smolańska 4
70-026 Szczecin
Tel. kom. 503 758 396
mail biuro@nomogram.pl

NIP : 854 -200 - 98 - 46
REGON: 812478380