Wykonujemy projekty wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych:

  • instalacja kanalizacji sanitarnej,
  • instalacja zimnej wody,
  • instalacja ciepłej wody użytkowej,
  • instalacja cyrkulacji.

 

Projekt instalacji wod-kan składa się z:

1. Opisu technicznego
   Opis techniczny zawiera rozwiązania zasadniczych elementów projektowanych instalacji sanitarnych zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W opisie technicznym w zależności od wymagań zawierane są również założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń wraz z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń.

 2. Części graficznej
    Część graficzna w zależności od wymagań zawiera rzuty i rozwinięcia projektowanych  instalacji wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia technicznego, umożliwiając użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

 

Uwaga:

  • do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, 
  • zakres projektu uzgadniamy ze Zleceniodawcą,
  • w zależności od stopnia skomplikowania i wielkości obiektu budowlanego faktyczny opis techniczny, zestawienie rysunków oraz elementy wyposażenia technicznego mogą być  inne od wyżej wymienionych,
  • dokumentacja projektowa zawiera kopie uprawnień projektantów oraz zaświadczenia o przynależności do izby branżowej.
Dane kontaktowe
Nomogram
Gerard Spodniewski
Smolańska 4
70-026 Szczecin
Tel. kom. 503 758 396
mail biuro@nomogram.pl

NIP : 854 -200 - 98 - 46
REGON: 812478380