Oferta dla przedsiębiorstw

   Bardzo często w istniejących zakładach produkcyjnych spotykamy się z marnotrawstwem energii. Niejednokrotnie wystarczy zamontować kilka zaworów i małą automatykę, aby osiągnąć nawet kilkunastoprocentową oszczędność energii w skali roku.

Jesteśmy pasjonatami rozwiązań mających na celu oszczędność energii cieplnej i chłodniczej.

Nigdy nie realizujemy naszych zleceń w myśl zasady „sztuka dla sztuki”, nasze rozwiązania zawsze są poprzedzone analizą opłacalności inwestycji, czyli porównania kosztów inwestycyjnych z przewidywanymi oszczędnościami eksploatacyjnymi.

Oferujemy nasze usługi w zakresie:

  • doradztwa oraz opracowanie analizy kosztów w zakresie przedsięwzięć mających na celu oszczędności energii cieplnej i chłodniczej,
  • doradztwa w zakresie optymalizacji wykorzystania energii w istniejących i nowych zakładach przetwórstwa spożywczego, jak i innych energochłonnych zakładów produkcyjnych,
  • projektowaniu układów odzysku energii z procesów technologicznych i urządzeń chłodniczych,
  • projektowania kotłowni, instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz pozostałych typów źródeł ciepła i instalacji sanitarnych,
  • pomocy i doradztwa w trakcie wyboru wykonawcy robot,
  • nadzoru nad wykonaniem w/w instalacji w trakcie realizacji inwestycji.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Dane kontaktowe
Nomogram
Gerard Spodniewski
Smolańska 4
70-026 Szczecin
Tel. kom. 503 758 396
mail biuro@nomogram.pl

NIP : 854 -200 - 98 - 46
REGON: 812478380